Sprinkler för rektangulära ytor (1)

Sprinkler för runda ytor (5)